StatistikUdskriv

Unders√łgelse

Forskellighed fremmer forståelsen
Sp√łrgeskemaunders√łgelse


Unders√łgelsen er landsd√¶kkende og baseret p√• 1038 adspurgte danskere over 15 √•r
1999 © www.ungdomsgruppen.dk


Geografik fordeling
Sj√¶llandFyn og √łerneJylland
21,4%17,5%61,2%

Alder og k√łn
15-18 år19-24 år25-30 år31-49 år50+ årTotal
Kvinder11,0%14,2%6,7%12,7%6,8%51,4%
Mænd12,1%13,9%7,6%10,8%4,2%48,7%
Samlet23,1%28,0%14,3%23,5%11,1%100%
(Afvigelse fra total på 100% skyldes afrunding).


Hvor har du fået hovedparten af din information om kærlighed, seksualitet og sex?
SkoleForældreMedierVennerAndet
Alle adspurgte28,3%10,9%17,6%23,6%19,6%
Sjælland30,9%15,5%13,2%24,1%16,4%
Fyn og √łerne25,0%11,7%15,6%22,8%25,0%
Jylland28,4%9,0%19,7%23,7%19,2%
15-18 år - Kvinder36,0%14,0%14,9%29,0%6,1%
15-18 år - Mænd41,3%7,9%17,5%23,8%9,5%
15-18 år - Samlet38,8%10,8%16,3%26,3%7,9%

Det viser sig tydeligt at de fleste lærer om kærlighed, seksualitet og sex via undervisning i skolen samt fra venner og bekendte. Forældrene er kun hovedkilden i knap 11% af besvarelserne.

Unge fra Sjælland har fået lidt mere information fra deres forældre end tilfældet er i resten af landet. Til gengæld står medierne for mere information til de unge fra Jylland i forhold til de andre landsdele.

Kategorien "Andet" dækker for de flestes vedkommende over at folk selv har tilegnet sig sin viden om kærlighed, seksualitet og sex. Det kan enten være ved praktisk erfaring eller ved selv at finde læsestof på bibliotek o.lign.

Blandt de helt unge (15-18 årige) er der en lille forskel i hvor kvinder lærer mest om kærlighed, seksualitet og sex, i forhold til hvor mændene får informationen fra. Her viser det sig at flere kvinder får hovedparten af deres viden fra forældre og venner, mens flere mænd får informationen fra skolen og medierne.


Hvordan vil du generelt beskrive seksualundervisningen i din skoletid?
Ingen/Meget dårligDårligGodMeget god
Alle adspurgte27,3%40,4%30,1%2,3%
Sjælland17,3%43,2%35,0%4,5%
Fyn og √łerne33,4%43,9%21,1%1,7%
Jylland29,2%38,2%30,8%1,7%
15-18 år - Kvinder17,5%46,5%31,6%4,4%
15-18 år - Mænd22,4%36,0%37,6%4,0%
15-18 år - Samlet20,2%41,0%34,6%4,2%

Seksualundervisningen p√• Fyn bliver bed√łmt v√¶sentligt ringere end seksualundervisningen p√• Sj√¶lland. Men generelt f√•r seksualundervisningen en d√•rlig karakter i over 2/3 af besvarelserne.

Blandt de helt unge (15-18 årige) vender 61% tommelfingeren nedad overfor den seksualundervisning de har modtaget.

Hovedparten af dem der har svaret at de overhovedet ikke har modtaget nogen seksualundervisning var i aldersgruppen over 50 år.


Behandlede seksualundervisningen også emnet homoseksualitet?
JaNejAndet
Alle adspurgte18,2%79,9%1,9%
Sjælland20,9%76,4%2,7%
Fyn og √łerne13,3%85,0%1,7%
Jylland18,6%79,6%1,7%
15-18 år - Kvinder32,5%66,7%0,9%
15-18 år - Mænd37,3%61,1%1,6%
15-18 år - Samlet35,0%63,8%1,3%

Hvis JA: Hvordan vil du beskrive behandlingen af emnet?
Meget dårligDårligGodMeget god
9,1%46,2%39,8%4,8%

Homoseksualitet bliver ofte slet ikke ber√łrt i seksualundervisningen. Over 80% af alle adspurgte svarede enten at undervisningen ikke havde omhandlet homoseksualitet eller at de ikke kunne mindes at have h√łrt om det.

Tendensen ser dog ud til at v√¶re i bedring. I aldersgruppen 15-24 √•r er det 70% der ikke har h√łrt om det i undervisningen og n√•r vi fokuserer udelukkende p√• de 15-18 √•rige har 65% af de adspurgte ikke modtaget undervisning der omhandler emnet homoseksualitet.

Af de samlet knap 20% der har fået undervisning om homoseksualitet beskrives kvaliteten som dårlig eller meget dårlig i over 55% af besvarelserne. Dvs. at 8% af den samlede befolkning har modtaget en tilfredsstillende undervisning i emnet homoseksualitet (Under 1% af den samlede befolkning gav karakteren meget god).


TIL PERSON 15-30 √•r: Kender du til en person, som du ved er b√łsse eller lesbisk?
ANDRE: Har du i din opvækst kendt en person, som du dengang VIDSTE var homoseksuel?
JaNejAndet
Alle adspurgte56,6%43,3%0,1%
Sjælland69,1%30,9%0,0%
Fyn og √łerne58,9%41,1%0,0%
Jylland51,6%48,3%0,2%
15-18 år - Kvinder57,0%43,0%0,0%
15-18 år - Mænd36,5%63,5%0,0%
15-18 år - Samlet46,3%53,8%0,0%

Der er langt flere sj√¶ll√¶ndere der kender en homoseksuel end tilf√¶ldet er i Jylland og p√• Fyn. Dette bekr√¶fter til dels teorien om at det er lettere at springe ud i K√łbenhavn end i provinsen. Men over halvdelen af de adspurgte har som ung haft kendskab til mindst √©n person som de ved er homoseksuel.

Blandt de helt unge (15-18 årige) er der en væsentlig forskel i hvor mange kvinder der kender en homoseksuel i forhold til antallet af mænd der har kendskab til en homoseksuel.

Folk over 30 år er blevet adspurgt om de i deres opvækst kendte til en person som de dengang vidste var homoseksuel. Formålet er at belyse om unge har homoseksualitet inde på livet.


Tror du, at du kunne blive forelsket i en pige/fyr/mand/kvinde? (personens eget k√łn)
JaNejVed ikke
Alle adspurgte10,4%85,2%4,4%
Sjælland11,8%81,8%6,4%
Fyn og √łerne18,3%76,7%5,0%
Jylland7,6%88,9%3,5%
15-18 år - Kvinder14,9%78,1%7,0%
15-18 år - Mænd4,0%92,9%3,2%
15-18 år - Samlet9,2%85,8%5,0%

Da Gallup lavede deres sp√łrgeunders√łgelse i 1997 var man bange for om folk ville svare √¶rligt hvis ikke de blev sikret fuldst√¶ndig anonymitet. Derfor blev unders√łgelsen foretaget med anonyme brev-skemaer som p√• ingen m√•de kunne spores tilbage til besvareren.

I vores unders√łgelse blev alle adspurgt ansigt til ansigt. Dette kan naturligvis give en vis usikkerhed i hvor mange der vil turde svare √¶rligt p√• sp√łrgsm√•let.

Derfor er resultatet overraskende i forhold til tidligere unders√łgelser (inklusive f√łromtalte Gallup-unders√łgelse).

Vi valgte ordlyden: "‚Ķblive forelsket i‚Ķ" fremfor "at elske", da vi mener at folk har samme definition af forelskelse. Ordet elske bruger man b√•de om sin k√¶reste, sin ven, sin mor og sin hund. Men at v√¶re forelsket har en mere entydig betydning. Det skal tilf√łjes at man ikke n√łdvendigvis √łnsker sex med en person af sit eget k√łn fordi man kan blive forelsket i √©n af sit eget k√łn.

Cirka 15% af de adspurgte har svaret at de enten godt tror eller ikke er sikker p√• om de kan blive forelsket i en person af deres eget k√łn. Kvinderne svarer oftere ja til dette sp√łrgsm√•l. Samlet set har 20,8% af kvinderne sagt "ja" eller "ved ikke", mens det g√¶lder 8,3% af m√¶ndene.

I den yngste gruppe adspurgte (15-18 √•rige) er den samme forskel tydelig. Her er det 7,2% af m√¶ndene og 21,9% af kvinderne der har svaret "ja" eller "ved ikke" til sp√łrgsm√•let.

Hvordan er forholdet mellem folk fra storbyer og folk fra mindre byers tilb√łjelighed til at turde svare ja p√• sp√łrgsm√•let? I betragtning af at hovedparten af de adspurgte fra Sj√¶lland er fra K√łbenhavn og omegn, mens de fleste adspurgte p√• Fyn er fra de tre mindre byer: Svendborg, Middelfart og Nyborg, er Fyn alligevel det sted hvor procentvis flere svarede ja p√• sp√łrgsm√•let. Dette skal ikke ses som et udtryk for at der procentvis er flere homoseksuelle p√• Fyn, men udelukkende som et udtryk for de adspurgtes √•benhed omkring emnet.


Hvad er den vigtigste årsag for dig for at bruge kondom?
GraviditetK√łnssygdomHiv/aidsAndet
Alle adspurgte20,0%15,4%60,2%4,4%
Sjælland21,4%14,1%61,8%2,7%
Fyn og √łerne16,1%16,1%61,1%6,7%
Jylland20,7%15,8%59,2%4,3%
15-18 år - Kvinder21,1%14,9%63,2%0,9%
15-18 år - Mænd23,8%11,9%61,9%2,4%
15-18 år - Samlet22,5%13,3%62,5%1,7%

Vi √łnskede at belyse hvad folk t√¶nkte p√• n√•r de skulle bruge et kondom. Skulle det bruges hovedsageligt for at beskytte mod u√łnsket graviditet, beskyttelse mod k√łnssygdomme andre end hiv/AIDS, beskyttelse mod hiv/AIDS i s√¶rdeleshed eller af helt andre √•rsager.

For en del personer var sp√łrgsm√•let rent hypotetisk da de levede i faste parforhold hvor kondom ikke l√¶ngere blev benyttet. Disse svarede s√• udfra "HVIS de var i en situation hvor de ville bruge kondom, hvilken grund var s√• vigtigst".

For over 60% var beskyttelsen mod hivsmitte den vigtigste årsag til at benytte et kondom.


Har du nogensinde været bange for at være blevet smittet med hiv?
JaNejAndet
Alle adspurgte30,4%69,5%0,1%
Sjælland36,8%63,2%0,0%
Fyn og √łerne37,8%61,7%0,6%
Jylland26,1%73,9%0,0%
15-18 år - Kvinder26,3%73,7%0,0%
15-18 år - Mænd19,0%81,0%0,0%
15-18 år - Samlet22,5%77,5%0,0%

P√• landsbasis har knap hver tredje v√¶ret nerv√łs for at have v√¶ret udsat for hiv-smitte. F√¶rre jyder har haft frygten inde p√• livet end folk fra resten af landet.

At f√¶rre af de yngste (15-18 √•rige) har v√¶ret bange for at v√¶re blevet smittet kan tilskrives flere √•rsager. A) En del i denne aldersgruppe har endnu ikke haft s√• meget seksuel erfaring, B) M√•ske √©r de bedre til at overholde sikker-sex-reglerne eller C) Unge f√łler sig m√•ske slet ikke i risikogruppe. Der kan ikke udfra denne unders√łgelse drages nogen decideret konklusion herp√•.


Resultaterne af sp√łrgeskemaunders√łgelsen m√• kun gengives med tydelig kildeangivelse: © www.ungdomsgruppen.dk

1999 - 2018 © ungdomsgruppen.dk
- om os - links - tekniske problemer?
SōG